PanevVet

Vakcinácia

Vakcinujeme len zdravé jedince. Šteniatka a mačiatka očkujeme od 7.týždňa veku, ktoré musia byť aspoň 5 dní pred vakcináciou odčervení (paraziti znižujú imunitnú odpoveď na vakcínu)

Operačné zákroky

Vykonávame zákroky týkajúce sa chirurgie makkých tkanív ako sterilizacia súk a mačiek, kastracia psov a kocúrov, kastracia kryptorchidov, a to preventívne alebo z dovodu nadorového alebo zapalistého povodu.

Laboratórne vyšetrenie

Bakteriologické, virologické a mykologické vyšetrenie prevádzkuje externé laboratórium, hematologické, biochemické, koprologické a cytologické vyšetrenie zabezpečujeme na našej klinike.

Stomatológia

Stomatologické problémy sú skrytým, ale pomerne závažným problémom u domácich zvierat.

Vakcinácia

Vakcinujeme len zdravé jedince. Šteniatka a mačiatka očkujeme od 7.týždňa veku, ktoré musia byť aspoň 5 dní pred vakcináciou odčervení (paraziti znižujú imunitnú odpoveď na vakcínu). Ďalšiu vakcináciu podstupuje zviera o 3-4 týždne a posledné 3. očkovanie absolvuje o ďalšie 3-4 týdne. Ďalej je zo zákona povinné očkovanie proti besnote, ktoré je možné uskutočniť najskor vo veku 3 mesiacov.

  1. Vakcína šteniat obsahuje – antigen proti psinke a parvoviroze (coronavírus)
  2. Vakcína obsahuje - antigen proti psinke a parvoviroze, laryngotracheitíde, hepatitíde, leptospire (coronavírus)
  3. Vakcína obsahuje – to iste ako 2. vakcína a slúži na revakcináciu, upevnenie imunitnej odpovedi organizmu.

Psy možno ďalej očkovať proti borelioze, babezióze, psincovému kašlu, hepresvírusu.

  1. Mačacia vakcína – obsahuje antigen proti panleukopénii a rhinotracheitíde
  2. Mačacia vakcína – obsahuje to isté ako 2. a slúži na revakcináciu
  3. Mačacia vakcína – obsahuje ten istý antigenový mix ako 1. , ale s prídavkom antigenu proti besnote.

Mačky možno ďalej očkovať proti leukémii, pred aplikáciou vakcíny je však nutné urobiť test na pozitivitu zvieraťa na leukémiu. V prípade pozitívneho jedinca neočkujeme.