PanevVet

Vakcinácia

Vakcinujeme len zdravé jedince. Šteniatka a mačiatka očkujeme od 7.týždňa veku, ktoré musia byť aspoň 5 dní pred vakcináciou odčervení (paraziti znižujú imunitnú odpoveď na vakcínu)

Operačné zákroky

Vykonávame zákroky týkajúce sa chirurgie makkých tkanív ako sterilizacia súk a mačiek, kastracia psov a kocúrov, kastracia kryptorchidov, a to preventívne alebo z dovodu nadorového alebo zapalistého povodu.

Laboratórne vyšetrenie

Bakteriologické, virologické a mykologické vyšetrenie prevádzkuje externé laboratórium, hematologické, biochemické, koprologické a cytologické vyšetrenie zabezpečujeme na našej klinike.

Stomatológia

Stomatologické problémy sú skrytým, ale pomerne závažným problémom u domácich zvierat.

Preventívne vyšetrenie

V priestoroch kliniky vykonávame preventívne vyšetrenie, ktoré zahrňuje adspekciu fárb slizníc, auskultačné vyšetrenie plúcneho poľa a srdca, meranie teploty, posúdenie kožného turgoru a velkosti lymfatických uzlin.

V indikovaných prípadoch navrhujeme hematologické (na stanovenie počtu bielych, červených krviniek a trombocytov) a biochemické vyšetrenie (vyšetrenie funkcie obličiek, pečene, pankreasu, svalov) a ďalšie vyšetrenia uvedené nižšie.