PanevVet

Vakcinácia

Vakcinujeme len zdravé jedince. Šteniatka a mačiatka očkujeme od 7.týždňa veku, ktoré musia byť aspoň 5 dní pred vakcináciou odčervení (paraziti znižujú imunitnú odpoveď na vakcínu)

Operačné zákroky

Vykonávame zákroky týkajúce sa chirurgie makkých tkanív ako sterilizacia súk a mačiek, kastracia psov a kocúrov, kastracia kryptorchidov, a to preventívne alebo z dovodu nadorového alebo zapalistého povodu.

Laboratórne vyšetrenie

Bakteriologické, virologické a mykologické vyšetrenie prevádzkuje externé laboratórium, hematologické, biochemické, koprologické a cytologické vyšetrenie zabezpečujeme na našej klinike.

Stomatológia

Stomatologické problémy sú skrytým, ale pomerne závažným problémom u domácich zvierat.

Ophtalmoskopické vyšetrenie

Leto je hlavné obdobie pre problémy s ušami. Spočíva to hlavne v tom, že telo produkujú veľké množstvo tepla, zmnožuje sa ušný maz v ktorom sa radi množia kvasinky a baktérie. Nehovoriac o tom, že v suchom období je množstvo trávy, z ktorej sa jednotlivé časti ľahko vkĺznu do uší. Vonkajší zvukovod má vertikálnu a horizontálnu časť a preto sa cudzie predmety tažko odstraňujú z ušného kanála. V komplikovaných prípadoch, prípadne u nekľudných pacientov je vhodnejšie pacienta sedovať a až potom ucho vyšetrovař. Hlavne u mladých pacientov zo zlých zoohygienických podmienok a u mačiek nachádzame parazity ako napr. svrabovcov.

Preto keď zistíte, že vaše zviera si enormne škriabe uši,trasie hlavou, má hlavu natočenú do jednej strany, alebo mu uši neustále smrdia, vyhľadajte pomoc veterinára.